Tanári útmutató a Detekto tananyagaihoz

MI EZ A TANANYAG?

A Detekto egy médiaműveltség fejlesztését célzó, 13-16 év közötti fiataloknak szóló e-learningsorozat. A tananyagcsomagot az Idea Alapítvány készítette az Európai Bizottság által részfinanszírozott HDMO (Magyar Digitális Média Obszervatórium) együttműködés keretében.

A tananyag feladataiban a diákok olyan tartalmakon keresztül gyakorolhatják az információk felismerését és ellenőrzését, amelyek az általuk használt platformokon eléjük kerülő tartalmakhoz hasonlóak.

FEJLESZTÉSI CÉLOK

A tananyagsorozat célja a diákok felkészítése arra, hogy önállóan is képesek legyenek az online médiakörnyezetben tájékozódni, felismerni, mikor van szükség fokozott figyelemre, kritikai tudatosságra és az információ ellenőrzésére, és készségszinten alkalmazni az ehhez szükséges módszereket. 

A TANANYAG ISKOLAI ALKALMAZÁSA 

A játék tartalma, fejlesztési területei és céljai több ponton is kapcsolhatók az iskolai oktatáshoz. Erről részletesebben is szót ejtünk az egyes tananyagokhoz készített tanári útmutatókban. 

A tananyag az önálló tanulást támogatja. Elképzelésünk szerint a tanuló tananyagunkat egyéni munkában, önállóan dolgozza fel – például házi feladatként vagy szorgalmiként. 

Osztálytermi körülmények között is lehetőség van a tananyag feldolgozására. Ehhez tanári kézikönyvünk nyújt támogatást.

AZ EGYES TANANYAGOK TÉMÁJA

1. Manipulatív technikák közlői oldalrólletölthető tanári útmutató (pdf)

Fejlesztési célok: a diákok felkészítése arra, hogy önállóan is képesek legyenek felismerni, milyen jellemző kommunikációs szituációkban, tartalmakkal kapcsolatban van szükség fokozott figyelemre, kritikai tudatosságra és az információ ellenőrzésére

2. A minőségi tartalom jegyei – letölthető tanári útmutató (pdf)

Fejlesztési célok: a minőségi tartalom jegyeinek bemutatása és felismerésének gyakoroltatása; annak felismertetése, hogy igenis vannak hiteles és megbízható sajtótermékek, amelyek a szakmai-etikai szabályok tiszteletben tartásával dolgoznak (bizalomépítés a megbízható hírmédia irányába); az egészséges kételkedés megerősítése a cinizmus helyett.

3. A kritikai gondolkodás fejlesztése (tervezett publikálása: 2024 szeptembere)

Fejlesztési célok: az információfogyasztás tudatosságának fejlesztése; az önreflexió fejlesztése, konkrét gondolkodási stratégiák és eszközök megismerése és alkalmazása.

4. A tényellenőrzés eszköztára (tervezett publikálása: 2025 márciusa)

Fejlesztési célok: jártasság azoknak a különféle online eszközöknek a használatában, amelyek segíthetnek egy információ ellenőrzésében.